atlas-roslin.pl

(związek) All.Salicornion ramosissimae R.Tx. 1974

odpowiada siedlisku „śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (1310)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Salicornion ramosissimae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicornion ramosissimae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Salicornion ramosissimae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Thero-Salicornietalia ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Salicornion ramosissimae

  Ass.Puccinellio maritimae-Salicornietum brachystachyae
  
  Ass.Puccinellio distantis-Salicornietum brachystachyae