(zespół) Ass.Puccinellio maritimae-Salicornietum brachystachyae (Christiansen 1955) R. Tx. 1974

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Puccinellio maritimae-Salicornietum brachystachyae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Puccinellio maritimae-Salicornietum brachystachyae

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Puccinellio maritimae-Salicornietum brachystachyae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Puccinellio maritimae-Salicornietum brachystachyae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicornion ramosissimae

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Thero-Salicornietalia ⇒ ChCl.