fot. wsz-Kruszczyk-szerokolistny-odm.-zielonawa (335×536) — copyright © by Waldemar Szaraniec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

odmiana zielonawa; ok. Wejherowa
copyright © by Waldemar Szaraniec