fot. wsz-10-RGBS-4170 (566×846) — copyright © by Waldemar Szaraniec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Waldemar Szaraniec