fot. wmsz-SAM_6333 — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Urtica galeopsifolia

on This page when logged in
you will see 5.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański

« Urtica galeopsifolia