fot. wmsz-SAM_6327 (809×1536) — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Urtica galeopsifolia

on This page when logged in
you will see 7.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański