fot. wm-06cdP7045837 (441×520) — copyright © by Waldemar i Maria Mazur
koszyczek kwiatowy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Erigeron acris (przymiotno ostre)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Waldemar i Maria Mazur