znalezisko 20080706.2.sm - Frangula alnus (kruszyna pospolita) · Równina Torzymska, Jezioro Rzepinko w Boczowie · (leg. det. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl)
podmokły brzeg jeziora, zarośla
SM-20080706-2-Frangula_alnus-01
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
gałązka z owocami
SM-20080706-2-Frangula_alnus-02
Frangula alnus (kruszyna pospolita)
gałązka z owocami