fot. SM-20080706-2-Frangula_alnus-02 (943×762) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.080706-2
gałązka z owocami
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Frangula alnus (kruszyna pospolita)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.07.2008, Równina Torzymska, Jezioro Rzepinko w Boczowie
copyright © by Michał Smoczyk