fot. SM-20080706-2-Frangula_alnus-02 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Frangula alnus (kruszyna pospolita)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

gałązka z owocami
06.07.2008, Równina Torzymska, Jezioro Rzepinko w Boczowie · copyright © by Michał Smoczyk