fot. SM-20090617-2-Filago_minima-02 (613×820) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090617-2
koszyczki kwiatowe
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Filago minima (nicennica drobna)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.06.2009, Równina Torzymska, Rzepin
copyright © by Michał Smoczyk