fot. SM-20090602-2-Carex_acutiformis-02 (463×578) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090602-2
porównianie wielkości kłosów żeńskich turzycy błotnej (Carex acutiformis) (mniejsze z lewej) i turzycy brzegowej (Carex riparia) (większe z prawej)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex acutiformis (turzyca błotna)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.06.2009, Równina Torzymska, Starościn
copyright © by Michał Smoczyk