fot. SM-20080609-2-Vicia_villosa-05 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Vicia villosa (wyka kosmata)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

strąki
09.06.2008, Równina Torzymska, Drzeńsko · copyright © by Michał Smoczyk