fot. SM-20080609-2-Vicia_villosa-05 (315×770) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.080609-2
strąki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia villosa (wyka kosmata)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.06.2008, Równina Torzymska, Drzeńsko
copyright © by Michał Smoczyk