fot. pnejfeld-image-2 (574×866) — copyright © by Paweł Nejfeld
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scutellaria minor (tarczyca mniejsza)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.06.2015, Beskid Mały, Kocoń k. Ślemienia
copyright © by Paweł Nejfeld