fot. pnejfeld-image-2 (1054×1578) — copyright © by Paweł Nejfeld
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scutellaria minor (tarczyca mniejsza)

on This page when logged in
you will see 7.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.06.2015, Beskid Mały, Kocoń k. Ślemienia
copyright © by Paweł Nejfeld
« Scutellaria (tarczyca)

« Scutellaria minor (tarczyca mniejsza)