znalezisko 20080703.4.pkob - Filago arvensis (nicennica polna) · nieużytek między Górzynem a Osiekiem gm. Lubsko, woj.lubuskie · (leg. det. Piotr Kobierski)
pkob-Filago-arvensis---05.07.2009
Filago arvensis (nicennica polna)
05.07.2009
pkob-filago-arvensis-5.04.2009
Filago arvensis (nicennica polna)
05.04.2009
pkob-nicennica-polna-1--03.07.2008
Filago arvensis (nicennica polna)
03.07.2008
pkob-nicennica-polna-2--03.07.2008
Filago arvensis (nicennica polna)
03.07.2008
pkob-nicennica-polna-3--03.07.2008
Filago arvensis (nicennica polna)
03.07.2008
pkob-nicennica-polna-4--03.07.2008
Filago arvensis (nicennica polna)
03.07.2008
pkob-nicennica-polna-5--03.07.2008
Filago arvensis (nicennica polna)
03.07.2008
pkob-nicennica-polna-6--03.07.2008
Filago arvensis (nicennica polna)
03.07.2008