fot. pkob-Juncus_inflexus_Jucus_x_diffusus_Juncus_effusus__kwiatostany (884×474) — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Juncus ×diffusus

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

od lewej kwiatostany: sit siny (Juncus inflexus), Juncus ×diffusus, sit rozpierzchły (Juncus effusus)
copyright © by Piotr Kobierski