fot. pkob-Juncus_inflexus_Jucus_x_diffusus_Juncus_effusus__kwiatostany (1990×1046) — copyright © by Piotr Kobierski
od lewej kwiatostany: sit siny (Juncus inflexus), Juncus ×diffusus, sit rozpierzchły (Juncus effusus)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Juncus ×diffusus

on This page when logged in
you will see 7.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Piotr Kobierski

« Juncus ×diffusus