znalezisko 20070800.3.pk - Stokesia laevis (stokezja gładka) · OB Warszawa · (leg. det. Paweł Kalinowski)
pk-Stokesia_laevis_2_OB_08.07
Stokesia laevis (stokezja gładka)