fot. pk-Stokesia_laevis_2_OB_08.07 (801×576) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stokesia laevis (stokezja gładka)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.08.2007, OB Warszawa
copyright © by Paweł Kalinowski