fot. pk-x_Chitalpa_tashkentensis_1a_OB_Bratislava_SK_08.17 (759×620) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
×Chitalpa tashkentensis (chitalpa taszkiencka)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

23.08.2017, ogród botaniczny Bratysława (Słowacja)
copyright © by Paweł Kalinowski