fot. pk-Ziza_aurea_1c_OB_Berlin_D_07._13 (1094×1472) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Zizia aurea

on This page when logged in
you will see 6.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.07.2013, ogród botaniczny Berlin (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski

« Zizia aurea