fot. pk-Senecio_inaequidens_1a_Berlin_D_07._13_v2 (550×526) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Senecio inaequidens (starzec nierównozębny)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2013, Berlin
copyright © by Paweł Kalinowski