fot. pk-Scolochloa_festucacea_1c_Warszawa-Dawidy_08._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 9.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)

on This page when logged in
you will see 9.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.08.2013, Warszawa-Dawidy · copyright © by Paweł Kalinowski
« trawy - wiecha, kłoski wielokwiatowe, plewy krótkie, z języczkiem liściowym lub bez

« Scolochloa festucacea (skolochloa trzcinowata)