fot. pk-Salvia_argentea_Balgarevo_BG_4.11 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Salvia argentea (szałwia srebrzysta)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.2011, Balgarevo, Bułgaria · copyright © by Paweł Kalinowski