fot. pk-Peucedanum_alsaticum_1a_Katy_k._Zamoscia_08.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 10.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Peucedanum alsaticum (gorysz alzacki)

on This page when logged in
you will see 10.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.08.2012, Kąty II, gm. Stary Zamość, woj. lubelskie · copyright © by Paweł Kalinowski
« Peucedanum (gorysz)

« Peucedanum alsaticum (gorysz alzacki)