fot. pk-Iris_pumila_3_Balgarevo_BG_4.11 (638×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Iris pumila (kosaciec niski)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.2011, Balgarevo, Bułgaria
copyright © by Paweł Kalinowski