fot. pk-Hibiscus_sabdariffa_2a_OB_08.21 (800×616) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hibiscus sabdariffa (ketmia szczawiowa)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.2021, Warszawa, Ogród Botaniczny UW
copyright © by Paweł Kalinowski