fot. pk-Bromus_scoparius_Burgas_Poda_BG_05.15 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Bromus scoparius (stokłosa miotłowa)

on This page when logged in
you will see 8.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2015, Burgas Poda, Bułgaria · copyright © by Paweł Kalinowski