fot. mtbobiec-sortor00 (1096×1787) — copyright © by Mateusz Bobiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sorbus torminalis (jarząb brekinia)

on This page when logged in
you will see 8.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

31.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki
copyright © by Mateusz Bobiec

« Sorbus torminalis (jarząb brekinia)