fot. mr-heracleum_sphondylium_c20030719_01 (500×500) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
Heracleum sphondylium

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański