fot. mr-hepatica_nobilis_n_s91_34 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hepatica nobilis

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój, kwitnąca roślina
; Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański