fot. mr-euonymus_verrucosus_k_s95_14 (500×334) — copyright © by Maciej Romański
kwiat
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 1.7× większą wersję tej ilustracji
Euonymus verrucosa (trzmielina brodawkowata)

on This page when logged in
you will see 1.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański