fot. mr-anthemis_tinctoria_s106_34 (500×348) — copyright © by Maciej Romański
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
Anthemis tinctoria

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański