fot. mr-Salvia_verticillata_20050710_03 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Salvia verticillata (szałwia okręgowa)

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.07.2005, Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański