fot. mr-Menyanthes_trifoliata_20050701_03 (550×413) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Menyanthes trifoliata

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański