fot. mr-Echinops_sphaerocephalus_20050729_08 (550×411) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Echinops sphaerocephalus

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański