fot. acer_platanoides_o (500×369) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer platanoides (klon pospolity)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owoc - klonowe "noski"; Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański