fot. kswit-100 — copyright © by Konrad Świtalski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lathyrus palustris (groszek błotny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.08.2013, poj. Krzywińskie · copyright © by Konrad Świtalski