fot. kswit-100 (632×866) — copyright © by Konrad Świtalski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lathyrus palustris (groszek błotny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.08.2013, poj. Krzywińskie
copyright © by Konrad Świtalski