fot. kswit-100 — copyright © by Konrad Świtalski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lathyrus palustris (groszek błotny)

on This page when logged in
you will see 8.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.08.2013, poj. Krzywińskie · copyright © by Konrad Świtalski

« Lathyrus palustris (groszek błotny)