fot. kkcz-IMG_1039 (446×767) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lathyrus tuberosus (groszek bulwiasty)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.07.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek