fot. kkcz-trionum (852×1257) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hibiscus trionum (ketmia południowa)

on This page when logged in
you will see 5.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.10.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek