fot. kkcz-IMG_8470 (1134×1550) — copyright © by Konrad Kaczmarek
20 IX 2021
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Salvia hispanica (szałwia hiszpańska)

on This page when logged in
you will see 7.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.09.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek

« Salvia hispanica (szałwia hiszpańska)