fot. kkcz-IMG_7940 (424×662) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Galeopsis bifida (poziewnik dwudzielny)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.08.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Ruda
copyright © by Konrad Kaczmarek