fot. kkcz-IMG_6830 (332×858) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bromus rubens (stokłosa czerwonawa)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.08.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek