fot. kkcz-IMG_6821 (205×698) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Bromus rubens (stokłosa czerwonawa)
18.08.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek