fot. kkcz-IMG_3167 (400×440) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
Hibiscus trionum (ketmia południowa)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek