fot. kkcz-IMG_3147 (700×788) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hibiscus trionum (ketmia południowa)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek