fot. zurawka_Heuchera.Venus.Wr7761 (884×615) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Venus
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Heuchera ‘Venus’ (żurawka ‘Venus’)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.04.2011
copyright © by Jacek Soboń