znalezisko 20110522.144.js - Rumex rugosus (szczaw ogrodowy) (leg. det. Jacek Soboń)
szczaw.zwyczajny_Rumex.acetosa.Wr9930
Rumex rugosus (szczaw ogrodowy)
22.05.2011
szczaw.zwyczajny_Rumex.acetosa.Wr9931
Rumex rugosus (szczaw ogrodowy)
22.05.2011