fot. narcyz_Narcissus.Mount.Hood.Wr7688 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Narcissus ‘Mount Hood’ (narcyz odm. Mount Hood)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.04.2011 copyright © by Jacek Soboń